„  TAX-BONUS  ”   Kadry
usługi >> obsługa kadrowa
w czeladzi

obsługa kadrowa

Klienci mogą powierzyć nam obsługę pracowników od momentu zatrudnienia poprzez prowadzenie akt osobowych.

Biuro zapewni dokładność wprowadzonych danych, które będą uzupełniane i modyfikowane na bieżąco.

Osobnej ewidencji podlegają dane pracownicze dotyczące: wykształcenia, ukończonych kursów, szkoleń. Umożliwia to dokładna analizę pracownika pod kontem ewentualnych awansów lub ustalenia ścieżki kariery.

usługa obejmuje min:

- sporządzania umów o pracę,

- sporządzania wypowiedzeń umów o pracę,

- sporządzania świadectw pracy,

- nadzorowania dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych,

- gromadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie.

- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

zapytaj o ofertę

aktualne promocje

w będzinie
jakie polecacie