„  TAX-BONUS  ”   Pełne księgi
usługi >> pełne księgi
w czeladzi

pełna księgowość

Pełne księgi są formą rozliczenia podatkowego w której się specjalizujemy.

Kwalifikacje naszego personelu pozwalają nam świadczyć usługi zarówno dla nowopowstałych spółek, jak również rozbudowanych firm z wieloletnim stażem na rynku, natomiast obsługa w języku angielskim umożliwia nam rozliczanie firm z udziałem kapitału zagranicznego. .

Wprowadzone mechanizmy, jak również wypracowany w oparciu o międzynarodowe standardy poziom usług powoduje, iż prowadzone księgi stają się przydatnym narzędziem w zarządzaniu firmą.

W zakresie świadczonej usługi jest:

- prowadzenie Księgi handlowej, w oparciu o dostarczone dowody księgowe, przy zachowaniu zasad sztuki zawodowej w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,

- weryfikacja poprawności i księgowanie dokumentów,

- sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji podatkowych,deklaracji VAT-UE,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- sprawozdania do GUS i NBP,

- doradztwo podatkowe w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa,

- reprezentowanie podatnika przed Urzędami w ramach umocowania,

- sprawozdanie roczne (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

zapytaj o ofertę

aktualne promocje

biura rachunkowe
księgowość